فرمانداری شهرستان فراشبند
معرفی بخشدار مرکزی

شهرام رشیدی

سوابق تحصیلی :

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

سوابق کاری :

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات بخشداری دهرم و برگزاری انتخابات

( 2 انتخابات ریاست جمهوری 1 مجلس شورای اسلامی 1 خبرگان رهبری 1 انتخابات شوراها اسلامی شهر )

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات فرمانداری فراشبند از سال 1386

برگزاری چندین انتخابات ریاست جمهوری  و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،  خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی

کارشناس و مسئول امور سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری فراشبند

بخشدار مرکزی فراشبند از سال 1393 تاکنون

رئیس هیئت بازرسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1394

 

 

 

عکس های تصادفی