فرمانداری شهرستان فراشبند
مسئول روابط عمومی

نام : علی اسکندری

سن:  24 سال

تحصیلات: مهندسی کامپیوتر نرم افزار

دبیر کمیته جمع آوری اطلاعات تاریخ معاصر شهرستان

عضو هیات موسس بنیاد شکوه آفتاب

مدیر پشتیبانی بنیاد شکوه آفتاب

عضو هیات موسس سمن طلوع راه دانایی

عضو کمیته برگزاری همایش روز فراشبند

عضو ستاد برگزاری همایش چهره های برتر شهرستان

عضو کمیته برگزاری همایش فراشبندی های غیر مقیم

عضو ستاد برگزاری جشن شکر گزاری قصب و خرما در دو دوره

معاونت دانشجویی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور

چهره برتر فعال اجتماعی سال 96 شهرستان فراشبند